Обявяване на конкурса.

Поканата за участие е отправена към всички български студенти.