ЖИВА ВОДА

открит студентски конкурс за архитектурно-градоустройствени идеи

НОВИНИ:

Резултатите от конкурса са обявени в раздел УЧАСТНИЦИ,

където можете да разгледате

предложенията на всички участници в конкурса.

КОНКУРС

Обявяването на архитектурно-градоустройствения студентски конкурс за идеи е свързано с възможност за изграждане на учебно-тренировъчен комплекс с покрит плувен басейн в открито публично пространство в непосредствена близост до 15 СУ Адам Мицкевич в ж.к. Надежда, гр. София.

Комплексът е част от функционалната и пространствена концепция, развита в рамките на проект УРБиНАТ, за градско планиране, базирано върху природосъобразни подходи и осъществявано с активното участие на общностите.

Целта на конкурса е да се откроят творчески идеи за пространствено интегриране на темите за минералната вода, здравето и общността. Представените в конкурса разработки ще бъдат проучени и анализирани в процеса на обсъждане и подготовка на задание за проектиране.

ВРЕМЕВА РАМКА

Сроковете за регистрация и участие в конкурса за удължени. Предаването на проекти ще бъде отворено от 31.05 до 26.08.2022 г. Не необходима нова регистрация за регистрираните до момента участници.

съобщение за предстоящ конкурс

28.03.2022

официално обявяване

31.03.2022

регистрация за участие

31.05.2022   - удължава се до 20.08.2022

предаване на конкурсните разработки

05.06.2022  - удължава се до 26.08.2022

обявяване на резултати

12.06.2022   - ще бъде до       15.09.2022

награждаване

12.07.2022   - ще се проведе след 10.09.2022

УЧАСТИЕ

Поканата за участие в конкурса е отправена към всички редовни студенти във висшите училища в България и към българските студенти в чужбина.

Участието може да бъде индивидуално или в екип, като в разработването на всеки конкурсен проект следва да участва поне един студент от специалност Архитектура. Конкурсните разработки може да са изготвени като част от учебната програма на факултетите или извън нея.

Конкурсът е явен. Официалният език е на конкурса е български.

Участието в конкурса е безплатно, но се изисква предварителна регистрация на участниците.

НАГРАДИ

 • първа награда на журито – 3000 лв.
 • втора награда на журито – 2000 лв.
 • трета награда на журито – 1000 лв.
 • награда на жителите на кв. Надежда – 2000 лв.
 • Представяне на първопремирания проект на срещата на консорциума и международните партньори по проект УРБиНАТ в Брюксел (26 - 28.09.2022). Наградата е променена във връзка с удължения срок за участие в конкурса.

Всички конкурсни предложения ще бъдат публикувани онлайн в сайта на конкурса.

Всички конкурсни предложения ще бъдат представени на изложба в р-н Надежда през септември 2022 г.

Всички участници ще получат сертификати за участие.

ЖУРИ

Конкурсните разработки ще бъдат оценени от международно жури, включващо представители на българските участници в проект УРБиНАТ - Столична община, УАСГ, администрацията и местната общност на р-н Надежда, както и на чуждестранни партньори по проекта.

Съставът на журито включва представители на проект Урбинат, администрацията на столична община, архитекти, ландшафтен архитект, ВиК експерт, представители на гражданите и на 15 СУ "Адам Мицкевич". Възможни са промени в състава на журито в зависимост от епидемичната обстановка и непредвидими обстоятелства.

empty-avatar

арх. Николай Каменов, НАГ - Столична община, зам.-ръководител на екипа на СО по проект УРБиНАТ

vG-zEUs8_400x400_c1

арх. Гонсало Мониз
Университет на Коимбра
ръководител на проект УРБиНАТ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЖУРИТО

d20c25c68ac95a8aaed466afeb775aa9

арх. Жоржета Рафаилова
директор (в.и.) на ОП Софияплан

empty-avatar

арх. Владимир Митрев представител на
район Надежда, СО

IMGP2249-1

проф. д.а.н. арх. Благовест Вълков,  хоноруван преподавател в катедра "Обществени сгради" УАСГ

viber_image_2022-05-09_18-00-42

екол. и ландш. арх. Бояна Василева практик в устройственото планиране и планирането на околната среда

nikolova

инж. Ваня Николова
главен експерт
Столична община

Milena-Tasheva-Petrova

доц. д-р арх. Милена Ташева-Петрова
ръководител на екипа на УАСГ в проект УРбиНАТ

empty-avatar

представител на консултативния съвет на гражданите на р-н Надежда към проект УРБиНАТ

ИЗИСКВАНИЯ

 • интегриран подход за изграждане на ново социално пространство за спорт, общуване и отдих
 • вписване на комплекса в градоустройствения и ландшафтния контекст
 • обвързаност между откритите и закритите пространства на комплекса
 • приложение на решения, базирани на природата
 • постигане на устойчива архитектура и енергийна ефективност
 • оригиналност на обемно-пространственото и архитектурно решение
teamwork, team, gear-2198961.jpg

УЧАСТИЕ

 

success, strategy, business-2081167.jpg

ЖУРИРАНЕ

 

teamwork, team, gears-7042565.jpg

НАГРАЖДАВАНЕ

 

kais_photo_border-white

КОНКУРСНА ТЕРИТОРИЯ

Конкурсната територия с обща площ 6,3 дка е разположена между 15 СУ „Адам Мицкевич“ и 115 ДГ "Осми март" в ж.к. Надежда, гр. София.

Конкурсните предложения следва да представят идеи за цялостно благоустройствено решение за територията и сградата на плувния комплекс.

ЗАДАНИЕ

Визията на конкурса за проектната територия обединява темите на проект УРБиНАТ, целящ създаване на Зелен коридор на здравето с участието на местната общност и приложение на базирани на природата решения.

Тя е основана на проучване върху съществуващото състояние и ползване на конкурсната територия и очакванията на жителите на квартала.

Основни изисквания към предложените архитектурни идеи са приложение на решения, базирани на природата (каталог) и хармонично интегриране на архитектурната идея в градоустройствения контекст.

ВЪПРОСИ

Моля, погледнете първо страницата ни за въпроси: тук

layout_set_logo
nadejda
Logo-URBiNAT-Vertical
uasg logos
horizon-2020_0